Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

_Ostatní různé

nefunguje
Popis opravy: opraveno nový kus nabíječky

MJX F-45 F645

Modelu po první baterii přestal fungovat motorek.
Popis opravy: Studený spoj na ocasním motorku. Proletováno. Otestováno v letu OK.

WLtoys L939

V modelu nejdříve chrastilo a poté přestalo jezdit.
Popis opravy: Oprava napájecích kabelů k motoru.

amewi rock crawler 1/18

do předu cuká
Popis opravy: Diagnostika-vada elektroniky. Výměna za nové. Test-OK

Losi mini BAJA

motor nemá sílu,jezdí jen po rovině,v kopci ztrácí výkon,obroušené uhlíky,výměna
Popis opravy:

_Ostatní různé

baterie z nového tanku, malá kapacita - jede jen 10 minut
Popis opravy: Diagnostika-proměření baterie, nabití a vybití baterie. Baterie má velmi malou kapacitu. Výměna za novou baterii.

eagle3

Nejede
Popis opravy: Reklamace se zamítá. Model lze používat pouze na zpevněném povrchu.V žádném případě na trávě, která se nachází v modelu. Model byl opraven bezplatně.(výměna opotřebovaného motoru) Otestováno OK

Torro IS2

tank poškozený ulámané díly
Popis opravy: Výměna za nový tank.

NQD Land Buster

při položení na zem se krátce rozjede poté zastaví a nereaguje.
Popis opravy: Diagnostika-test auta závada se neobjevila. Nicméně měníme za nové auto. Kdyby náhodou byla závada skrytá. Test-nového auta-Ok

amewi Offroad truck 4wd

jizda do předu cuká
Popis opravy: Diagnostika-zkrácení držáku kardanu. Test-jízdy-OK

syma x11C

nelétá
Popis opravy: opraveno vadná deska elektroniky

himoto monster 1:10

nejede, v případě nefunkčnosti přijímače namontovat ( 37327 ),vyměnit nárazník
Popis opravy: Diagnostika-vadná rc souprava. Výměna za novou rc soupravu. Výměna nárazníku.

MJX T-38 T638

nemá sílu, točí se kolem osy
Popis opravy: výměna modelu.

LRP Blast S10

prasklý podvozek
Popis opravy: Dodavatel reklamaci zamítá. Opraveno, vyměna prasklého podvozku. Test-ok Poskytnuta sleva na práci.