Model WLtoys Mini monster 2019

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu WLtoys Mini monster 2019:

WLtoys Mini monster 2019

prasklé táhlo
Popis opravy: Výměna za nové táhalo. Test-ok

WLtoys Mini monster 2019

nenabíjí
Popis opravy: Diagnstika:vadná baterie. Výměna za novou, Test-ok

WLtoys Mini monster 2019

prasklé táhlo řízení
Popis opravy: Diagnostika-prasklé táhlo řízeni. Mechanická závada neuznáno. Model je možno opravit za cenu 200kč. Budete si přát opravu? S pozdravem MojeRC.

WLtoys Mini monster 2019

Baterie??
Popis opravy: opraveno

WLtoys Mini monster 2019

auto po chvíli nereaguje
Popis opravy: model odzkoušen 3*8 minut, závada se neprojevila

WLtoys Mini monster 2019

Zlomená přední náprava
Popis opravy: Nemáme náhradní díl.

WLtoys Mini monster 2019

Model nenabíjí přes usb. Uvolněné řízení. Zadní náprava se posouvá a model poté nejede.
Popis opravy: Testováno nabíjení přes USB a vše OK. Ulomené rameno řízení. Rozlomený bok pastorku pohonu. Výměna poškozených dílů. Otestováno OK

WLtoys Mini monster 2019

Model nejede, nebo jede samovolně. Od poslední opravy odjety pouze 3 baterie.
Popis opravy: Oprava potenciometru ve vysílačce na plynové páce. Otestováno.

WLtoys Mini monster 2019

Model údajně po třech vyjetých bateriích nejede, nebo jezdí i bez povelu. Při pokusu o pootočení kolečky je v jednom místě zřejmý odpor, jako by byly zadřené převody.
Popis opravy: Převodovka je plná písku a proto nejde otáčet soukolím.V důsledku zasekávání převodů došlo ke spálení motorku. Výměna motorku. Vyčištění převodů od zaseklích kamínků. Otestováno. Oprava není záruční, byla však provedena bezplatně.

WLtoys Mini monster 2019

opravit ulomené rameno.
Popis opravy: Oprava ulomeného řízení. Otestováno OK

WLtoys Mini monster 2019

modelu se zasekává zadní náprava.
Popis opravy: oprava převodů.

WLtoys Mini monster 2019

model nejde
Popis opravy: Výměna hlavního motorku.

WLtoys Mini monster 2019

Modelu se zasekává zadní náprava. Pokusit se jako záruční opravu nebo alespoň levněji.
Popis opravy: V převodu byl vylomen jeden zub. Kvůli tomu, že nebyl problém vyřešen a jezdilo se s modelem dál, došlo ke spálení hlavního motorku.

WLtoys Mini monster 2019

Model má zlomenou přední nápravu. V rámci reklamace opravit zadní nápravu která při posunutí doboku přeskakuje.
Popis opravy: Výměna přední nápravy. Oprava zadní nápravy.

WLtoys Mini monster 2019

Model samovolně jezdí.
Popis opravy: Test jízdy 10 minut a závada se neprojevila. Anténa byla schována pod kapotou což není dobře. Zkontrolovat možné rušení od jiných vysílaček a zdrojů signálu 40MHz v místě použití.

WLtoys Mini monster 2019

Utržená anténa. model celkově otestovat.
Popis opravy: Výměna ulomené antény.

WLtoys Mini monster 2019

Model reaguje na vysílačku pouze do vzdálenosti 1 m pak přestává reagovat.
Popis opravy: Oprava utrženého kabelu od antény ve vysílačce. Připájení kabelu.

WLtoys Mini monster 2019

Model nejezdí. podrobný popis na krabičce.
Popis opravy: U jednoho z modelů byla provedena výměna všech motorků. Pozor!!! modely nesmí být nadměrně přetěžovány například bržděním autíčka v jízdě, kdy se kola nemohou otáčet ale máte přidán plyn. U druhého modelu byl zjištěn olej v oblasti motorku (autíčka se nemažou). Záruka není uznána, ale oprava byla pro tentokrát provedena bezplatně.

WLtoys Mini monster 2019

Modelnejezdí.
Popis opravy: Uvolněný pastorek (vada z výroby) nasazení a přilepení.

WLtoys Mini monster 2019

Model jede jenom v případě že se na ovladači zároveň stiskne tlačítko pro řazení.
Popis opravy: Oprava přelomeného tištěného spoje ve vysílačce. Závadu nelze uznat jako záruční.

WLtoys Mini monster 2019

Model nejezdí.
Popis opravy: připojení drátku od motoru.

WLtoys Mini monster 2019

Zadní náprava se zasunuje do bohu čímž se znemožní jázda modelu.
Popis opravy: Výměna plastové části převodu.

WLtoys Mini monster 2019

Model vůbec nefunguje.
Popis opravy: Oprava nabíjecího konektoru a oživení baterie. Pozor, Nabíječku je nutno zasunovat do modelu tak hluboko, aby dioda na nabíječce indikovala nabíjení.