Model syma x25pro

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu syma x25pro:

syma x25pro

chová se divně při přistání. driftuje, točí se.
Popis opravy: Provedená kalibrace kompasu, načtení GPS-zalet-OK( podotýkám,že bylo větrno 5m/sek) žádná závada se neprojevila. Let a přistání proběhlo bez komplikací. Před letem vždy provedte kalibraci.

syma x25pro

netočí se jeden motor
Popis opravy: Výměna motoru.

syma x25pro

spálený motor
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

syma x25pro

headless nefunkční, odtržený drátek kamery
Popis opravy: Diagnostika headless funkční. V rámci dobrých vztahů oprava odtrženého drátku zdarma.

syma x25pro

po automatickém startu asi po 5 vteřinách se dron prudce stočil na jednu stranu a nedal se ovládat. Po opětovném zapnuti nefunguje jeden motor.
Popis opravy: Zjištěné vady: Model poškozen vinou majitele - střet roztočených vrtulí s překážkou (zablokováním pracujícího motoru dochází k průtoku zkratového proudu motorem a jeho následného zničení) - reklamace se vztahuje na vady a skryté vady výrobku, nikoli na vady způsobené zničením nebo opotřebením - reklamace neuznána Stav přístroje se neslučuje se záručními podmínkami a smluvními postupy výrobce. Vzhledem ke stávající Dohodě o provedení opravy Vás žádáme o odsouhlasení jedné z níže uvedených variant opravy: 1) Oprava zařízení bude provedena za úhradu, kdy objednatel souhlasí se změnou v bodě odhad (limit) ceny. Nová cena je stanovena na: 500 Kč vč. DPH 2) Zařízení bude vráceno zpět bez opravy. Zhotovitel však bude požadovat uhrazení nákladů na diagnostiku v ceně 300,- Kč vč DPH - pokud není smluvně ujednáno jinak.

syma x25pro

nechytá gps
Popis opravy: Výměna desky.

syma x25pro

Po vzletu s GPS začne problém s létaním. Kontaktovat ohledně ceny opravy.
Popis opravy: Diganostika přepájení základní desky. Test-OK

syma x25pro

nefunkční
Popis opravy: Oprava externím dodavatelem. Výměna základní desky.

syma x25pro

nenabíjí a nesvítí
Popis opravy: Výměna za nový kus.