Model syma X21

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu syma X21:

syma X21

jeden motor err
Popis opravy: Diagnostika- výměna motoru. Test modelu-OK

syma X21

vyměnit vadný motor
Popis opravy: Výměna motorku. Demontáž dronu,odpájení motorku,připájení motorku. Montáž dronu. Test dronu- Dron táhne do levé strany. Zpusobuje to nový motor, který přetláčí protější starší opotřebovanější motor.

syma X21

nelétá,vadný motor
Popis opravy: Výměna motorku. Demontáž dronu. Přepájení motorku,zálet dronu. Test-OK

syma X21

divně létá
Popis opravy: Diagnostika-test dronu kalibrace dronu. Závada se neprojevila.

syma X21

vzlétne cca 10cm a spadne
Popis opravy: Výměna za nový kus.

syma X21

motor err
Popis opravy: Diagnostika-vadný motor. Výměna za nový. Test-OK

syma X21

nelétá
Popis opravy: Diagnostika-výměna za nový dron. Test-ok

syma X21

nevzlétne
Popis opravy: Diagnostika- Test dronu, zadní motory přetláčí dron vpřed. Kontrola motoru zjištěn vadný motorek. Výměna motorku,test létá.

syma X21

nelétá
Popis opravy: Diagnostika:na vrtulích jsou zelené stopy zřejmě od trávy. Motorek byl spáleny vlivem mechanickeho poškozeni zaseknutí vrtule. Výměna za nový motorek. Test-létá.

syma X21

spáleny motorek
Popis opravy: Diagnostika-spáleny motor. Výměna za nový test-ok. Zálet-ok

syma X21

nefunkční
Popis opravy: Diagnostika- kontakt konektoru na baterii v dronu byl ohnutý, vlivem špatneho zastrčeny baterie do konektoru. Narovnání konektoru-test funkční. Baterie a nabiječ testovány vše v pořádku. Zálet-ok

syma X21

neudrží výšku
Popis opravy: Výměna za nový kus.

syma X21

Modelu se netočí levá zadní vrtulka.
Popis opravy: Dodavatel reklamaci zamitá. Vyjádření dodavatele: motorek spáleny mechanicky.