Model skyartec vysílač SKY-703

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu skyartec vysílač SKY-703:

skyartec vysílač SKY-703

vysílač nekomunikuje s počítačem..načte se,ale nenakalibruje se ve hře...zjistit závadu.
Popis opravy: vysílač funguje správně, chyba je v počítači, je nutné nastavit správně pákový ovladač v operačním systému, zkontrolovat ovladače a povolit zařízení v systémových zařízeních

skyartec vysílač SKY-703

vysílačce se při zapnutí nerozsvítili diody,nijak nereagovala,že funguje.Po vyndání baterií bylo zjištěno,že jsou silně přehřáté.
Popis opravy: