Model skyartec Ninja 400

skyartec Ninja 400

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu skyartec Ninja 400:

skyartec Ninja 400

výměna desky cykliky, cyklika je vadná rozpíná se, seřídit celý vrtulník ,nastavení neodpovídá továrnímu nastavení. byla zapůjčena vysílačka wk 2402
Popis opravy: Vrtulník bude podle rozhodnutí vyměněn za jiný dle výběru zákazníka, vysílačka wk2402 byla v pořádku navrácena

skyartec Ninja 400

povolená rotorová hlava,ulomené táhlo,opravit a seřídit
Popis opravy: Byla vyměněna táhla vrtulníku, byl vložen čep hlavní osy a vše bylo seřízeno do původního nastavení

skyartec Ninja 400

Opravit, seřídit.
Popis opravy: Vrtulník byl sestaven, bylo vyměněno velké množství dílů.Vrtulník je plně funkční. pozn. v menu vysílačky po připojení k počítači je možné změnit letové vlastnosti, aby byl vrtulník lépe ovladatelný.Jedná se o křivku plynu a náběhu listů.

skyartec Ninja 400

Model je celý polámaný.
Popis opravy: viz dopis, v modelu byly vyzkoušeny všechny součástky zvlášť i jako komplet, vrtulník funguje správně i reakce vysílačky jsou správné, zákazník si vrtulník poničil vlastní vinou a zásahy do stroje.