Model ParkZone sukhoi

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu ParkZone sukhoi:

ParkZone sukhoi

Model se nepáruje s vysílačkou spektrum dx7, jen vyjímečně se spáruje. Vysílačka s jinými mdely normálně funguje.
Popis opravy: Reklamace neuznána z důvodu pádu. Více viz přiložený popis ze servisu.