Model NQD Land Buster

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu NQD Land Buster:

NQD Land Buster

auto nejede, funkční jen zatáčení
Popis opravy: Diagnostika-baterie je podbitá, naměřeno 4,5V. Baterie neuznána.Na akumulátor je poskytována záruka dle zákona kryjící výrobní vady nového akumulátoru.Vzhledem k tomu,že správný postup při nabíjení a vybíjení a skladování je kriticky důležitý,a výrobce- dovozce přitom nemají žádnou kontrolu nad tím,jak sady uživatelem provozovány,nemohou garantovat přesný počet cyklu,který baterie během své životnosti dosáhne.Na opotřebení způsobení běžným užíváním,nesprávným zacházením se záruka nevztahuje.Produkt má dvouletou záruku na defekt materiálu a mechanické zpracování. Všechny s tím související poškození jsou z nároku vyloučeny.-Reklamace neuznána. Vždy po jízdě odpojte baterii a nabíjte ji. Nenechávejte baterii v autě zapojenou. Nutno zakoupit novou baterii.

NQD Land Buster

při položení na zem se krátce rozjede poté zastaví a nereaguje.
Popis opravy: Diagnostika-test auta závada se neobjevila. Nicméně měníme za nové auto. Kdyby náhodou byla závada skrytá. Test-nového auta-Ok

NQD Land Buster

nejede netočí motor
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

NQD Land Buster

chrčí od zadní nápravy
Popis opravy: Diagnostika- sjetá hruška diferenciálu. Dodavatel reklamaci zamitá. V rámci dobrých vztahů jsme vám vyměnili hrušku diferenciálu bezplatně. Test-OK

NQD Land Buster

nejede na plný výkon, někdy je potřeba postrčit. Zatáčí jen na jednu stranu.
Popis opravy: Vyjádření: externího dodavatele- Diagnostika běžně opotřebovaný motor. Na motor se vztahuje záruka 6 měsíců od data prodeje. Auto nezatáčí z důvodu poškození serva, skrze nárazy. Vylámané zuby v servu na mechanické poškození se záruka nevztahuje. Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky,páky serva,serva apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku. Stav přístroje se neslučuje se záručními podmínkami a smluvními postupy výrobce. Vzhledem ke stávající Dohodě o provedení opravy Vás žádáme o odsouhlasení jedné z níže uvedených variant opravy: 1) Oprava bude provedena za úhradu, kdy objednatel souhlasí se změnou v bodě odhad (limit) ceny. Nová cena je stanovena na:891Kč vč. DPH Oprava zahrnuje nový motor, servo zatáčení a práci. 2) Zařízení bude vráceno zpět bez opravy. Prosím dejte nám vědět na tento e-mail do 5prac.dnů pro jakou variantu jste se rozhodl.

NQD Land Buster

motor
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

NQD Land Buster

po výměně motoru jelo 10 minut, před opravou volat, odzkoušet
Popis opravy: Výměna motoru. test-OK

NQD Land Buster

divné zvuky ze zadní nápravy.
Popis opravy: Diagnostika- opotřebována hruška diferenciálu. V rámci dobrých vztahů výměna hrušky diferenciálu bez doplatku. Pro příští reklamace platí nasledující-Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky,páky serva,serva apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku.

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Výměna motoru. test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika- opotřebované hlavní ozubené kolo a pastorek motorku. Na mechanické opotřebeni se záruka nevztahuje. V rámci dobrých vztahu vyměněn pastorek a hlavní ozubene kolo bezplatně. Pro příští reklamace platí nasledující-Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky,páky serva,serva apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku.

NQD Land Buster

vyměnit servo řízení
Popis opravy: Výměna servo řízení. Test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika-závada se neprojevila.

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Doiagnostika-zjištěna vadná baterie. Výměna za novou. Test-OK

NQD Land Buster

nezatáčí
Popis opravy: Výměna serva. Test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika-výměna motoru. test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Výměna za nový motor. Test-OK

NQD Land Buster

nezatáčí
Popis opravy: Výměna serva. Test-OK

NQD Land Buster

vadný motor
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

NQD Land Buster

Servo
Popis opravy: Dodavatel reklamaci zamítá. Z duvodu prasklych ozubených koleček v převodovce serva. Servo je možné vyměnit za nové za cenu 212kč. Budete si přát opravu?

NQD Land Buster

nejede vpřed ani v zad
Popis opravy: Diagnostika-V motoru došlo k opotřebení uhlíku tím je motorek nefunkční a je potřeba ho vyměnit za nový. Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku. Je možne motor vyměnít za cenu včetně práce 600kč. Budete si přát opravu?

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Vyjádření dodavatele- Běžné opotřebení motoru. Zamítnuto. Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku. Je nutná výměna motoru. Cena opravy je stanovena na částku 600kč. Budete si přát opravu?

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika-podbitá baterie. Výměna za novou-test-OK

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika-podbitá baterie.Vyjádření podbitá baterie..Na akumulátor je poskytována záruka dle zákona kryjící výrobní vady nového akumulátoru.Vzhledem k tomu,že správný postup při nabíjení a vybíjení a skladování je kriticky duležitý,a výrobce- dovozce přitom nemají žádnou kontrolu nad tím,jak sady uživatelem provozovány,nemohou garantovat přesný počet cyklu,který baterie během své životnosti dosáhne.Na opotřebení zpusobení běžným užíváním,nesprávným zacházením se záruka nevztahuje.Produkt má dvouletou záruku na defekt materialu a mechanické zpracování. Všechny s tím související poškození jsou z nároku vyloučeny.-Reklamace neuznána.

NQD Land Buster

nízký výkon motoru
Popis opravy: Neuznáno-Na díly podléhající běžnému opotřebení, jako např. akumulátory, motory, ložiska, převodovky apod., není možné uplatnit záruku. Dle § 2167 písm. b občanského zákoníku, ve kterém se výslovně uvádí, že záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci. Nelze zaměňovat pojem záruky s běžným opotřebením – životností částí výrobku. Motor vyměněn nezáručně. Další výměna motoru. Již bude zpoplatněna.

NQD Land Buster

Zuby u kol
Popis opravy: Diagnostika- zjištěny vylomeny dva zuby v ozubeném kole převodu po nárazu. Otočení kolečka v převodu. Test -funkční.

NQD Land Buster

Problém se zatáčením
Popis opravy: Diagnostika-kontrola auta. Zapojená baterie přes konektory a vypínač zapnutý na ON. Tím došlo k podbití baterie. Na baterii naměřeno 0,41V baterie je silně podbitá a tím zničená. Kontrola zatáčení v servo motorku nalezeny vylámané zuby převodových koleček. Vzniklé důsledkem nárazu. Reklamace se zamíta. Převodove kolečko je nutné vyměnit cena za opravu je stanovena na 300kč vč DPH. Budete chtít provést opravu? Důsledkem podbití je nutno ke zprovoznění autíčka zakoupit novou baterii.

NQD Land Buster

nejede
Popis opravy: Diagnostika-vadná elekronika. Výměna za novou. Test-OK