Model eagle3 Kyosho

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu eagle3 Kyosho:

eagle3 Kyosho

Postrácený kardan k pavému přednímu kolu a zadnímu náhonu.
Popis opravy: Výměna kardanů, doplnění náhonu kardanu. Dodány náhradní kardany.