Model amewi x11

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu amewi x11:

amewi x11

utržený kabel
Popis opravy: Napájení nového konektoru.