Model amewi T34

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu amewi T34:

amewi T34

nejde pás
Popis opravy: Výměna za ocelovou převodovku. Test-ok.

amewi T34

nejede jeden pás
Popis opravy: Diagnostika: Tank zjevně jezdil v terénu stopy bláta na pásech. Z dúvodu nadměrné zátěže převedovky došlo k jejímu poškození. Nejedná se o reklamaci.Reklamace se vztahuje na vady a skryté vady nikoliv na vady vzniklé zničením nebo opotřebením-reklamace neuznána. Stav přístroje se nevztahuje na záruční podmínky a smluvní postupy výrobce. Vzhledem k stávající dohodě o provedení opravy požádáme o schválení jedné z níže uvedených variant opravy. 1) oprava zařízení bude provedena za úhradu, pokud objednatel souhlasí se změnou v bodě od (limitu) ceny. Nová cena je stanovena na 857 vč.DPH 2) Zařízení bude vráceno zpět bez opravy.Zhotovitel bude požadovat úhradu nákladů za diagnostiku v ceně 200kč vč DPH Žádáme, aby odpověď na tento návrh změn byla zaslána zpět (elektronickou poštou na e-mailovou adresu z tohoto e-mailu zaslána) Nejpozději do 5 pracovních dnů. S pozdravem MojeRc

amewi T34

viz. dopis
Popis opravy: Po domluvě se zákazníkem, bude poskytnuta sleva na kovovou vanu.

amewi T34

vynechává jeden pás
Popis opravy: Diagnostika-osekaná kola na převodovce. Výměna za novou test-ok

amewi T34

levý pás prokluzuje
Popis opravy: Diagnostika-ozubené převody vylámané.Namontovány nové převody. Test-ok