Model _Ostatní různé RC had

Ceník servisních zásahů


Naposledy řešené závady RC modelu _Ostatní různé RC had:

_Ostatní různé RC had

Nenabíjí se, nejede
Popis opravy: Reklamace se zamítá. Baterie má 0 voltů. Zákazník nechal zapnutého hada a došlo ke zničení baterie. Nastartování baterie (bez záruky, začal chemický proces po vybytí hada).

_Ostatní různé RC had

Nefunkční-nereaguje ani po nabití.
Popis opravy: Baterie ve vysílačce jsou vytečené (nutná výměna). Baterie v hadovy je vadná (0 voltů). Výměna by se nevyplatila. Starého hada zlikvidovat a poslat NEW housenku.

_Ostatní různé RC had

Nejede a nejde nabíjet.
Popis opravy: Výměna baterie. Otestováno OK.

_Ostatní různé RC had

nefunguje
Popis opravy: Výměna hada. Otestováno.

_Ostatní různé RC had

Modelu nejde jedno kolečko
Popis opravy: oprava pojezdového kolečka a motoru.