Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

himoto Buggy ZM0T0Z3

Reaguje špatně s vysílačkou
Popis opravy: Diagnostika zjištěn vadný motor. Výměna za nový motor. Doporučuji zakoupit novou baterii.

E-sky Nano

uvolněný napájecí drátek od jednotky
Popis opravy: byl opraven kontakt od baterky

Hubsan X4

nereaguje, kontrola baterek
Popis opravy:

eagle3

nabít batt, prý nejede do předu-kontrola vysílače
Popis opravy: Výměna za nový kus - shořelé motorky

eagle3 Nakladač

Menší z ovladačů ovládá buldozer neustále směrem dozadu a ovladač pípá.
Popis opravy: Knipl plynu u malého ovladače byl zaseklý ve spodní poloze. Napružení kontaktů potenciometru, seřízení pružinky plynu. Otestováno OK

_Ostatní lodě Atlantic Yacht

nefunkční motor, pronikání vody, +kontrola kormidla
Popis opravy: Diagnostika-vadný motor,výměna za nový. Test-ok

eagle3 RC Auto

Model se nespojí s vysílačkou
Popis opravy: Výměna za nový model.

eagle3 Mini auto

nejede
Popis opravy: opraveno

_Ostatní různé akumulátor

Repas akumulátoru.
Popis opravy: Výměna 5ks bateriových článků ni-cd.

Heng Long Tiger I

Tank nestřílí kuličky.
Popis opravy: Vyčištění airsoftu od hustého mazadla, srovnání pokřiveného těsnění hlavně, promazání převodů. Otestováno OK.

_Ostatní různé quadrokoptera

Pravý přední motor nejede
Popis opravy: Výměna pravého předního motorku. Otestováno v letu OK.

syma Syma X5

modelu po prvním letu nejde jedna vrtulka.
Popis opravy: Výměna LZ motorku. Otestováno v letu OK.

Walkera

občas zlobí signál
Popis opravy: Vráceny peníze.

Taigen Tiger 1

nestřili, vadné otačení veže,předelat na otačení 360 stupnu, nekouří
Popis opravy: Diagnostika- zjišteno vylámené uzubení u otáčení věže,zjištěn vadný airsoft a vadný kouřový modul. Montáž systemu utáčení věže 360 stupnu. Oprava pohonu otáčení věže. Výměna airsoftu. Nový kouřový modul momentálně nemá dodavatel k dispozici. Mimo kouřového modulu vše funkční. Test-OK

DJI Phantom standard

Phantom 2, 2baterie, bez nabíječky. po pádu
Popis opravy: Gimbal nejde opravit. nový je příliž drahý. Zákazník nechce výměnu.