Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

NQD rock crawler 1/18

zadní pohon cvaká
Popis opravy: Výměna převodů v zadní nápravě. Test-OK

HSP 1/10 short crouse

nejede
Popis opravy: Diagnostika-zjištěna nenabitá baterie.

amewi dune monster

nejde, asi motor
Popis opravy: Diagnostika-vadný motor. Výměna za nový. Test-ok

MJX F-29 F629

výměna ozubených kol
Popis opravy:

syma X54HW

nezvlétne
Popis opravy: Zjištěna chybná montáž vrtulí,model tudíž nemohl zvlétnout. Reklamace se zamítá. Nabízíme nasledující varianty: 1) Placená oprava - výměna vrtulí v ceně 400Kč. 2) Odeslání dronu bez opravy. Bude účtována diagnostika 300Kč. Prosím inforujte nás o Vámi zvolené variantě řešení. S pozdravem MojeRC.cz

E-sky Nano

Vrtulníček má stál nakřivo desku cykliky.
Popis opravy:

amewi Across

vylomený mechanismus zatáčení
Popis opravy: Výměna ovladače za nový 802Kč. Diagnostika 200kč. Komplet 1002kč.

_Ostatní lodě Atlantic Yacht

nefunguje pravy motor. Model špatně reaguje.
Popis opravy: Diagnostika závada se neprojevila.

HSP Crazist

při zatáčení doleva se seká servo a nevrací zpět
Popis opravy: Výměna serva,za nové. Test-ok

_Ostatní vrtulníky vrtulníček

vrtulníček se vzvese a vydrží asi půl minuty.
Popis opravy: výměna baterie, přilepeny pastorky.

traxxas e-revo

nejede
Popis opravy: Výměna serva, nová baterie, výměna ramene. Test-OK

himoto

nejede dozadu, nacyklovat baterku, vyměnit konektor na modelu. Chce vyměnit gumu na nárazníku. Celková kontrola.
Popis opravy: opraveno

traxxas

nejede
Popis opravy: Diagnostika-kalibrace regulátoru. Test-OK

Eagle 3. zlobí zatáčení
Popis opravy: Výměna serva za nový kus. Seštelování vůle kola. Dotažení podvozku. Odzkoušeno - vše OK

_Ostatní vrtulníky 8008

nefunkční serva
Popis opravy: výměna za nový kus