Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

Heng Long Tiger I

nejsou se šrouby jak bylo objednáno, vyměnit za kola se šroubením
Popis opravy: výměna

syma S032

nová baterie se nafoukla. zjistit jestli je to uznatelné na záruku.
Popis opravy: Reklamace uznána. Vratit peníze za baterii.

_Ostatní různé

LADYBIRD-baterie ERR, výměna zákl. desky-je naše BERUŚKA auto-kontrola předního točení+baterie ALLIGATOR-auto-nejede
Popis opravy: LADYBIRT neopravitelné (nejsou ND) BERUŠKA auto opraveno (převody přední nápravy) ALLIGATOR neopravitelné (závada v elektronce)
SanHuan storm

SanHuan storm

vypadlá hřídel hlavního motoru
Popis opravy:

HSP Crazist

nejede
Popis opravy: Výměna motorku a pastorku. Motor-34852-340kč Pastorek-30930-144kč Práce-1h- 300kč

_Ostatní různé

nefunkční
Popis opravy: Neopravitelné. Zákaznikovi budou vráceny peníze nebo si vezme jiný model.

_Ostatní auta Mini auto

Model nejede dopředu.
Popis opravy: Oprava základové desky. Studené spoje na tranzistoru.

Hubsan

Nepáruje se
Popis opravy: Kontrola modelu a vysílačky. Tento model nemáme v nabídce a není možnost posouzení závady. Model bude odeslán na dobírku + 120,-Kc.

WLtoys A999 monster

Nejde zapnou.
Popis opravy: Výměna baterie. Otestováno OK

amewi crazist

chrčí,asi pastorek
Popis opravy: Diagnostika-strhaný pastorek,strhané hlavní ozubené kolo. Výměna pastorku a ozubeného kola. Test-ok

_Ostatní auta RC Auto

Baterie nejdříve fungovala a později po vybalení přestala fungovat. Zákazník má podezření na vadnou nabíječku, která zničila baterii.
Popis opravy: Diagnostika-vádná baterie. Výměna baterie za novou test-ok

MJX T-38 T638

Oprava rotorové hlavy
Popis opravy: Výměna rotorové hlavy

_Ostatní různé akumulátor

Baterie nefunguje. zjistit zda jde o vadu záruční nebo nezáruční.
Popis opravy: vyměněna baterie už asi podruhé.

amewi Offroad truck 4wd

prasklý kardan, vyměnit za kov + doplatek
Popis opravy: Výměna za kovový kardan.

WLtoys v911

nefunguje
Popis opravy: Diagnostika-model po nárazu. Ohnuté táhlo vlivem nárazu a upadený drátek na desce také vlivem nárazu. Opraveno-připájeni drátku na desku a narovnání táhla. Zálet-ok