Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

Walkera lama 400

výměna ložisek
Popis opravy: výměna ložisek a komponentů

_ostatní tanky obojživelný tank

špatný nabíječ,nenabíjí...vyměnit
Popis opravy: výměna,test OK

ACME Dune buggy

Model nejede vpřed ani vzad. Po seštelování páček se samovolně rozjede.
Popis opravy: Motel otestován a závada se neprojevila. Pravděpodobná příčina problému jsou slabé baterie ve vysílačce.

ACME firewolf

vyměnit ozubené kolo
Popis opravy: výměna ozubeného kola

syma X4

nelétá, opravit konektor baterie
Popis opravy: Diagnostika-vrtule nesou známky nárazu. Při zablokování vrtule došlo ke zničení motorku vlivem protékajícího zkratového proudu) - reklamace se vztahuje na vady a skryté vady výrobku, nikoli na vady vzniklé zničením, nebo opotřebením - reklamace neuznána Dron je možné opravit za cenu 330kč Prosím dejte nám vědět, jestli si přejete opravu. S pozdravem MojeRC
SanHuan Minix

SanHuan Minix

ulomený flybar a zadní vrtulka.
Popis opravy:

eagle3 Auto veterán

sehnat vysílačku se kterou by jelo.
Popis opravy: bohužel nelze napárovt s jinou vysílačkou.

WLtoys A999 monster

Výměna baterie, dále údajně nezatáčí na jednu stranu.
Popis opravy: Výměna vadné baterie 3,7v 120mAh. Oprava studeného spoje řízení ve vysílačce (záruční oprava). Otestováno OK

Double Horse 9118

vrtulník se nevznese,výměna motorů
Popis opravy: při výměně motorů zůstal stejný problém,po delším zkoumání zjištěna závada v řídící jednotce,neopravitelné-řídící jednotku neumím sehnat

amewi extreme -2

nejede dopředu
Popis opravy: Diagnostika-uvolněnní pastorek u motorku. Dotažení pastorku zajištění lepidlem. Test-OK

výměna accu, Eneloop 2400mAh
Popis opravy: opraveno

Heng Long Tiger I

nefunguje náměr děla a střelba
Popis opravy: byl očištěn kontakt ve vysílači na néměr děla, střelba je funkční po zapnutí tlačítka on/off do polohy on( zapnuto)

Apple Ar.Drone

nejde spárovat
Popis opravy: dron je připraven k vyzvednutí, dnes došel z profitecu

WLtoys Challenger

utržené řízení
Popis opravy: výměna řízení

motor nereaguje. Asi je to třeba zkkalibrovat.
Popis opravy: Testování a kalibrování obou regulátorů z vysílačkou (rozhozená kalibrace bez zpátečky). Testování motorů. Sada HiMoto je vadná (motor i regulátor). Předěláno na donesenou sadu MODSTER + kalibrace. Přeletování kontaktů regulátoru a opatření izolací. Servo saver nefunguje a povoluje se štelovací šroub. Úprava proti povolování. Model nebyl testován jízdou (není baterie a regulátor má jinou koncovku).Práce 3 hod.