Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

eagle3 auto elektro 1/10

servo
Popis opravy: opraveno

_Ostatní různé akumulátor

nedrží kapacitu i když se nechá jen ležet.
Popis opravy: Výměna za jinou.

NQD dancer crawler

jedno kolo nejede
Popis opravy: Opraveno. Přepájení motorku. Test-Ok
SanHuan storm

SanHuan storm

špatný motor hlavního rotoru
Popis opravy:

eagle3 Mini auto

nejede
Popis opravy: Vadná základni deska. Výměna za novy model.

WLtoys WL912

Nefunkční věci: -servo -motor -vodní čidlo -teče do ní
Popis opravy: Vysušení lodi a všech elektronických komponentů. Oprava zadřeného motoru.Výměna serva.Utěsnění chladiče. Úprava zajišťování kabinky.Narovnání ohnuté tyče kornidla. Test vodotěsnosti OK.

_Ostatní různé servo

v určitých polohách cuká
Popis opravy: Vyjádření dodavatele-nejedná se o závadu ale o běžné vlastnosti tohoto druhu serva.

Taigen Tiger 1

Náměr kanonu + nabíječka
Popis opravy: Diagnostika-ulomeny airsoft. Výměna za nový test-OK

Heng Long snow leopard

nestřílí
Popis opravy: výměna motorku pro střelbu

WLtoys mini Driving

nejede rovně
Popis opravy: Diagnostika-vadné servo. Výměna za nové test-OK

NQD Land Buster

nejede netočí motor
Popis opravy: Výměna motoru. Test-OK

syma X5HC

po startu se dron kloní do strany, motorky mají kolísavý chod, zákazník chce dokoupit po opravě X5HC-08
Popis opravy: Diagnostika vadný motor.Výměna motoru.test ok. Poslány kužely na vrtulky. Ktere si zákazník plati.

_Ostatní lodě lodě různé

vymenit za 7004
Popis opravy: Vyměnit za High wind 7000

WLtoys ACROSS

nejede
Popis opravy: Neopravitelné. Zákazník si vybere jiný model.