Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

_ostatní tanky T-34

nejede pás
Popis opravy: Diagnostika-zjištěn vadný motor. Výměna za nový. Test-OK

traxxas Teton

baterie nenabíjí. Vypadl čep kardanu. Při vybalení auta zjištěna zapojená baterie. Při měření baterie vykazovala hodnotu 0,5V silně podbitá baterie!
Popis opravy: Diagnostika-zjíštěna podbitá baterie. Baterie se nesmí nechávat konektorově zapojená v modelu. Oživení baterie. Baterie má vlivem podbití menší kapacitu. Ale je funkční. Pokud by baterie zlobila doporučuji koupit novou baterii. Oprava čepu kardanu. Kontrola předních kol. Zjištěny svléknuté gumy z ráfku. Tím pádem kola drhli a model mohl jít do smyku.

Torro Tiger I

jeden pás jde podstatně pomaleji, špatný regulátor
Popis opravy: výměna za nový

XinXun X39 SkyKing

Modelu nejde levý zadní rotor. Vyměnit rám.
Popis opravy: Výměna rozlámaného rámu a spáleného LZ motorku. Otestováno v letu OK.

HSP Ghost 1:18

Modelu nefunguje zatáčení.
Popis opravy: Vyčištění kamínků v servu.

NQD landbuster

pouze couvá do zadu
Popis opravy: Výměna za nové auto.

MJX T-38 T638

Výměna ocasního motorku
Popis opravy: Oprava pastorku hlavního motoru. ocasní motorek fungoval.

_Ostatní vrtulníky mini vrtulník

Netočí se jedna vrtule
Popis opravy: Posunutí zadního motorku níž. Otestováno - OK.

Double Horse Loď 7004

nová, nejede
Popis opravy: Diagnostika-vadné rc. Výměna rc. Test-funkční.

amewi Across

zalomený šroub
Popis opravy: Výměna zadního kardanu. Cena 100kč.

Walkera UFLY

spálená vysílačka, není součástí, nutno novou, utržené pádlo a listy, špatné kolo31239310
Popis opravy: Výměna hlavního kola, kardanu ocásku, ocsaních koleček, ocasního kardanu, oprava rotorové hlavy, kabinka, nová vysílačka, nové ližiny, listy, tyč pádel, baterie. Seřízení, zalétání OK

E-sky Big Lama E020

výměnalistů za originální, výměna ozubených kol, seřízení
Popis opravy: byly vyměněny ozubená kola, bylo nutné vyměnit hlavní hřídele, listy jsou přiloženy, pouze spodní

_Ostatní různé

nenabíjí, kontrola baterie
Popis opravy: Výměna nabíječky. Test-baterie-OK

amewi Across

ulomen přední tlumič
Popis opravy: Výměna tlumiče. Cena 650Kč.

MJX T-38 T638

T38 - zadní motor Qlloy baterie
Popis opravy: opraveno