Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

MJX T-40 T640

výměna základní desky
Popis opravy: Výměna základové desky.

MJX F-28 F628

stržená ozubená kola, , flybar
Popis opravy: byla vyměněna ozubená kolečka, hlavní hřídele a flybar

WLtoys WL912

do lodky teče voda, nefunkční.
Popis opravy: Výměna za nový kus. Test-OK
Walkera V400d02

Walkera V400d02

Model po pádu. Popraskaný rám, přidělat ocásek.
Popis opravy: Výměna ocásku, ocasní vrtulky, úchytu ocasní trubky, plastového rámu a sady serv. Model byl seřízen a zalétán. Letový test OK.

Nine eagles Goody flyer

nefunkční motor po pádu
Popis opravy: byl vyměněn motor a vrtule

MJX T-38 T638

Nejde ocasní motorek.
Popis opravy: výměna ocasního motoru,Odzkoušení

MJX

heli + vysílačka, ohnuté hřídele, vahadlo, tahla
Popis opravy: NEW díly: Baterie F649-015+konektor JST samec+předělání. Vahadlo,spojovací táhlo,vnitřní hřídel,vnější hřídel. Výměna dílů + otestování vrtulníku v letu OK.

_Ostatní různé spectrum

vysílačka je nejspíše silně rušena z důvodu slabého výstupního výkonu, změna chování modelu se projevuje zhruba po 3-5 min utách používání, kdy model přestane být ovládán, po zapojení na zdroj má poloviční odběr než ostatní vysílače stejného typu, na tuto vysílačku spadl vrtulník t-rex 500 a gama 2000, po pádu nebyl zaznamenán žádný ztracený paket ani výpadek napájení, oba dva modely se začaly chovat neřízeně, vysílačka je používána rok, problémy se objevili před 3 měsíci
Popis opravy: výměna vysílačky za novou, závada nebyla v původní vysílačce odstraněna

amewi rock crawler 1/18

nezatáčí
Popis opravy: Diagnostika-vadný motorek zatáčení. Výměna za nový. Test-OK

MJX T-38 T638

nedokáže vzletět
Popis opravy: Neopravitelné

himoto

MASTADON, nejede
Popis opravy: Výměna motoru. Test OK

amewi mini driving

chrastí převody, chrastí v ovladačí.
Popis opravy: Diagnostika- prasklý převod v diferenciálu. Výměna za nové převodové kolečko. Test-OK Ve vysílači nalezen uvolněný šroubek ktery chrastil.

WLtoys V912

nelétá. Asi zadní motor,doobjednat i hlavní motor.
Popis opravy: Zákaznik si nepřeje opravu.

amewi RC loď Blue Barracuda, 35cm, 2.4GHz

nejede,prunik vody
Popis opravy: Diagnostika-lodka funkční. Lodku je potreba prvně dát na vodu se zapojenou baterii až potom zapnout dálkový ovladač. Lodka má pojistku proti spouštění motoru na suchu. Do lodky muže voda mírně pronikat. I tak vám ale posíláme lodku novou.

Torro T34

nefunkční
Popis opravy: Diagnostika-vadná řídíci deska a motor. Výměna řídíci desky a motoru. Test-OK