Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

Carson porsche

po zapnutí nereaguje.
Popis opravy:

amewi Rock Crawler

do zadu nemá výkon
Popis opravy: Výměna motoru. Test-Ok. Duležité!! pokud máte více baterii je potřeba vždy pri výměně baterii nechat motory vychladnout na motory se vztahuje záruka pul roku.

Heng Long Walker Bulldog

nestřílí
Popis opravy: Diagnostika-vadný airsoft. Výměna za nový. Test-ok

Torro sherman

upadlý držák baterky, občas vynechává signál musí se pohnout s krystalem
Popis opravy: oprava držáku baterku, propájení kontaktu antény, jízdní test v pořádku

_Ostatní různé shark lod

servo
Popis opravy: Výměna serva test-OK

himoto Destrierep

vypadlá poolosa, nefunkční větrák nefunkční zpátečka.
Popis opravy: Diagnostika- doplnění vypadlé poloosy. Znovu nastavení vysílačky. Přepájení kontaktu u větráčku. Test- vše funkční.

amewi crazist

výměna za střídavé combo
Popis opravy: Přestavba na střídavé combo. Výměna motoru, regulátoru, pastorku a hlavního ozubeného kola. Test-ok

DJI FC40

poškozené rameno, zkusit opravit - případně vyměnit kryt, zavolat a domluvit se na ceně
Popis opravy: Rozebrání dronu. Rovnánani ramene horkovzdušnou pistolí. Složení dronu. Kontrola letu- funkční

JJRC x-series app

nelétá
Popis opravy: Výměna za nový kus.

_Ostatní lodě lodě různé

Loďka má pro jízdu dosah 50 m ale pro zatáčení pouze do 10ti metrů.
Popis opravy: Zákazník si vybral jinou loď.

Heng Long Tiger I

modelu se uvolnily pásy.
Popis opravy: Oprava pásů a airsoftu. Pokusíme se prodat jako bazarový.

amewi Eagle-3

Nezatáčí
Popis opravy: Diagnostika-servo strhané zuby. Výměna za kovove. Test-ok

amewi mini driving

chrčí nejede
Popis opravy: Diagnostika-zjištěn prasklý převod v převodovce. Výměna za nový ozubený převod.Test-OK

syma

nepáruje se
Popis opravy: Výměna za nový.

syma x5uw

Jeden z motorků je vadný, vyměnit.
Popis opravy: Výměna LZ motoru. Otestováno v letu OK.