Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

HSP Crazist

seřídit servo. povoluje se servo saver. Otestovat
Popis opravy: Seřízení serva + servosaveru. Otestováno jízdou OK.

_Ostatní různé

Dle dopisu nabíjí jen dva články-voláno?? zavolá co a jak někdo jiný.
Popis opravy: Výměna nabíječky.Test OK.

_Ostatní různé

nefunkční
Popis opravy: Diagnostika vybitá baterie. Nabití baterie test-OK

syma s107

Nejde napárovat model s vysílačkou.
Popis opravy: Neoprávněná reklamace. Vrtulníček po vybalení z krabice má zcela vybitou baterii. Nabito přiloženou USB nabíječkou.Model jde bez problémů napárovat s vysílačkou.Otestováno několikrát.Test letu OK

himoto Short course

po pár metrech zastavi. po vypnuti a zapnutí funguje a opět zastaví.
Popis opravy: Diagnostika-málo nabitá baterie. Pokud baterie je málo nabita(vybitá) regulátor vždy baterii odpoji. Po opětovném zapnuti model chvili jede a zase regulátor vypne. Nabití baterie. Test-OK funkční.

kyosho Mini-Z

model nejede dopředu. Otestováno že s jinou vysílačkou to dělá taky, takže je problém v modelu.
Popis opravy: Vada na základové desce modelu. Opraveno alespoň tak, ž jede dopředu a ne dozadu.

_Ostatní různé miniidriving

nejede
Popis opravy: Diagnostika-zjištěn vadný motor. Výměna za nový.Test-OK

HSP Crazist

ohnutý zadní kardan. Narovnat.
Popis opravy: Narovnání kardanu.

Phantom 6010

ve visu se točí
Popis opravy: Neoprávněná reklamace. Model měl spodní rotorové listy dosekané a u jednoho listu byl ohnutý okraj směrem nahoru.Všechno toto poškození si zákazník způsobil sám vlastní neopatrností.(bourání s modelem) Narovnání ohnutého listu a začištění záseků. Otestováno v letu OK. Kontrola pastorků motorků-drží.

eagle3

nenabíjí, nezatáčí
Popis opravy: Diagnostika-nezatáči,ulomeny drátek na desce. připájeni dratku.test-ok. Nenabiji-diagnostika-zlomeny drátek ve vysílači. Připájení drátku-test ok

WLtoys WL912

do lodky teče voda, nefunkční.
Popis opravy: Výměna za nový kus. Test-OK

syma Syma X5

Model po výměně motorku neletí. Je zaměněná vrtulka.
Popis opravy: Předělání rámu modelu. Otestováno v letu OK. Je potřeba zaměnit 1 vrtulku.
Walkera v200d01

Walkera v200d01

poškozená ocasní část
Popis opravy: výměna ocasní hřídele, vyčištění uložení ocasní hřídele ( lepidlo)

amewi RC Monstertruck Ingle 1:12

malý dosah cuká
Popis opravy: Výměna za jiné auto Rampage 1:12.