Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

Heng Long Walker Bulldog

nesprávně reaguje pohyb hlavně do stran
Popis opravy: výměna

amewi Mini speed boot

nejede
Popis opravy: Výměna za nový model.

Taigen T-90

nestřílí
Popis opravy: Diagnostika-zjištěn spálený motorek v airsoftu. Výměna motorku. Test-OK

eflite cx2

Nestabilní.Přehodit na mód 1.
Popis opravy: Oprava rozpadené desky cykliky. Seřízení serv. Přeměna vysílačky na Mód 1. Práce 3hod.

MJX F-29 F629

vyměnit ozubená kolečka. ukroucený šroubek...
Popis opravy: Desku se nakonec povedlo rozchodit. výměna ozubenách koleček a mosazného zajištění spodního kolečka.

WLtoys S929

výměna ocasní části
Popis opravy: výměna ocasního motorku

_Ostatní různé Baterie 7,4v 2S

vadná
Popis opravy: Jeden článek err. Výměna za novou baterii. Test-OK

traxxas e-revo

auto po nárazu nereaguje
Popis opravy: Diagnostika vadné servo.Výměna serva. Model funkční. Test-ok

WLtoys v911

Nejde ocaní motorek + ližinky a nové vahadlo.
Popis opravy: Výměna ližinek, základové desky a ocasního motorku.

syma x15W

viz dopis, nelétá
Popis opravy: Diagnostika- zjištěn vylomený pastorek na motorku, vlivem nárazu mechanicky poškozeno. Reklamace se zamítá. Reklamace se vztahuje na vady a skryté vady nikoliv na vady vzniklé zničením nebo opotřebením-reklamace neuznána. Stav přístroje se nevztahuje na záruční podmínky a smluvní postupy výrobce. Vzhledem k stávající dohodě o provedení opravy požádáme o schválení jedné z níže uvedených variant opravy. 1) oprava zařízení bude provedena za úhradu, pokud objednvatel souhlasí se změnou v bodě od (limitu) ceny. Nová cena je stanovena na 425 kč vč DPH. 2) zařízeni bude vráceno zpět bez opravy za cenu diagnostiky 200kč vč DPH Žádáme aby odpověď na tento návrh změn byla zaslána zpět (elektronickou poštou na e-mailovou adresu z tohoto e-mailu zaslána) Nejpozději do 5 pracovních dnů. S pozdravem MojeRc

himoto 1:16 EXM Monster Truck

nejede
Popis opravy: Výměna regulátoru a motoru. Test-OK
SanHuan storm

SanHuan storm

ocasni držák motoru prasklý
Popis opravy: Výměna ocásku.
Walkera cb180d

Walkera cb180d

Rotorová hlava je uvolněná. zákazník donesl novou. Ocasní rotor je také uvolněn.
Popis opravy: Výměna rotorové hlavy, výměna smykátka a hřídele vyrov. rotoru. Smykátko-149,- Hřídel ocasního rotoru -159,- Práce 2h-600Kč Nastavení, zalétání.

Double Horse 9053

Vyměnit přiložený držák kabiny. Model nechce letět dopředu.
Popis opravy: Výměna držáku kabiny a výměna hlavní hřídele. Baterie nafromátována. Test OK