Smlouva o provedení opravy

1. MojeRC se zavazuje provést opravu RC modelu specifikovného v oddile „Popis závady“ Smlouvy o provedení opravy RC modelu, a to jak opravu záruční, tak i opravu nezáruční
2. Objednatel se zavazuje zaplatit firme MojeRC za provedenou opravu Předpokládanou cenu, sjednanou v této Smlouvě, která může být navýšena podle zákonných podmínek, nebo po dohodě se zákazníkem.
3. V případě, že vada RC modelu nebude zjištěna, zjištěné vady jsou neopravitelné nebo v případě, že po provedení diagnostiky u zhotovitele bude provedení opravy RC modelu objednatelem zamítnuto, bude RC model vrácen bez opravy. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli účelně vynaložené náklady spojené s diagnostikou RC modelu ve výši 200Kč.
4. Objednatel výslovně prohlašuje, že se seznámil s platnými Všeobecnými smluvními podmínkami opravy RC modelu firmy MojeRC, jejich obsahu porozuměl, souhlasí s nimi apřistupuje k nim.
5. Vyjádření zhotovitele k opravě bude přiloženo na samostatném protokolu stejného čísla.
6. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních dat, zejména jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. Tento souhlas je na dobu neurčitou.
7. Tato Smlouva je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Náhodně vybrané závady RC modelů, které jsme opravovali:

Walkera cb180z

Walkera cb180z

vyměnit ozubené kolo, seřídit
Popis opravy:

Torro T34

Již podruhé zasláno na reklamaci. Při minulé reklamaci bylo prováděno pouze čištění motoru, které pravděpodobně nemělo efekt. V této chvíli opět nefunguje pravý pás.
Popis opravy: Odesláno přímo k zákazníkovi.

_Ostatní lodě FT011

baterie nejde nabít
Popis opravy: Diagnostika-baterie je podbitá. Baterii je nutno vždy po jizdě znovu nabít. Po jizdě nenechávat baterii zapojenou v modelu!!! Pokud se baterie delší dobu nepoužívá je potřeba ji nabit do cca 60% jeji kapacity. V rámci dobrých vztahu byla baterie vyměněna za novou. Test-baterie-OK

eagle3

ohlá osa kola, převodovka chrastí
Popis opravy: ohlá přední osa-placená výměna-150Kč, výměna převodových kol-reklamace. zásilka zaslána bez dopravného.
Walkera V400d02

Walkera V400d02

Model je po opravě. Otestovat, nastavit na začátečníka a zalétat.
Popis opravy: Seřízení nastvení zalétání. OK

eagle3

z modelu se zakouřilo
Popis opravy: Diagnostika-spálena řídící deska. Výměna za nový model.

eagle3

vylomená převodovka řízení
Popis opravy: opraveno-oprava převodu. odzkoušeno-funkční

WLtoys v911

výměna ocasního motorku, nový knipl vysílačky
Popis opravy: výměna ocasního motoru, + knipl vysílačky

WLtoys

L999 škube řízení
Popis opravy: Neoprávněná reklamace. Udávaná závada se neprojevila. Model testován a kompletně zkontrolován.

eagle3

vysílač-pojezd
Popis opravy: Diagnostika-vadný kontakt plynu. Oprava kontaktu. test-ok

motor? popř vyměnit i kola
Popis opravy: Diagnostika neopravitelné.

eagle3 xtreme

Vůbec nereaguje na vysílačku
Popis opravy: Výměna základové desky. Model otestován OK.
Walkera V400d02

Walkera V400d02

vyměnit držáky horního rámu,vyměnit zadní stabilizátor,seřídit
Popis opravy: byla vyměněna ocasní část s ocasní trubkou, držáku vrchní části rámu, vrtulník byl seřízen

_Ostatní lodě Volvo 7002

viz dopis, Baterka?? Zákazník požaduje vrátit peníze
Popis opravy:

eflite rotorové listy

listy nejsou rovné,jsou lehce ohlé
Popis opravy: